Tips

Tips och råd för dig som behöver en översättning:

  • Reservera tillräckligt med tid för översättningsarbetet.
  • Leverera helst texten i en så slutgiltig version som möjligt så undvikar du extra kostnader och tidsåtgång för ändringar och korrigeringar.
  • Ange hur texten ska användas och vilken målgruppen är. Då träffar översättningen mitt i prick och når garanterat sitt syfte.
  • Uppge gärna en kontaktperson som är insatt i ämnet och som översättaren vid behov kan vända sig till för att diskutera textens innehåll och terminologi.
  • Vi tar också gärna emot tidigare översättningar och ordlistor eller annat material som anknyter till översättningen. Detta hjälper oss att göra ett bättre jobb.
  • När du sänder e-post som gäller en redan gjord beställning, var då vänlig och använd den ordernummer vi gett dig i samband med att beställningen bekräftades. Detta underlättar behandlingen av ditt ärende.
  • Vi uppskattar alltid respons från våra kunder – både positiv och negativ sådan.

Kontakta oss!

Genom att lämna in ett formulär accepterar du vår Registerbeskrivning.